Tillvägagångssätt för att installera reporting services på cluster. 
1. Stop clustered iis instances with port 80.
2. In node A, enable original local default web site of port 80.
3. SQL server also in node A
4. Install RS to node A
5. Test by creating a report
6. Release DB, move c: log files to sql server disk and restore the
DB (database with log in c: cannot failover)
7. Failove SQL server to node B
8. Repeat step 2 to 3 in node B
9. Install RS and specify same DB
10. In the web farm page, specify node A. For ID, Use local
administrator of node B
11. Test the report
12. In both nodes, restore the original port number to default web
site and disabled it
13. Enable WEB iis instances
14. Create same reports & reportserver virtual directories in
clustered iis web sites. Copy EVERY BIT.
15. Test the clustered web RS.

Installera msmq på ett cluster :  Vad gör man inte för kunden:-)

Här följer en steg för steg kurs in MSMQ installation på ett cluster. Börja med att ta network name offline och välj properties på den. Gå till fliken paramters och klicka i kryssrutan enable kerberos authentication.

1. Installera Message Queuing på varje nod i klustret. ( add remove softwarewindows componentsapplication server fliken. Välj details och ta bort active directory integration om clustrets konto inte har rätt att skapa objekt i AD:et, vilket är det troliga.

2. Välj klustergrupp, högerlicka och välj add resource. Skapa en resurs för Message Queuing, och klicka Next.

3. Välj alla noder på Possible Owners

4. På Dependencies page, välj Network Name och Disk under Available Resources, och klicka Add. Klicka på Finish.

5. Dra resursen on-line

För att skapa en kö i MSMQ gör så här:

1. Välj klustergrupp, högerlicka och välj add resource. Skapa en resurs för Generic Application.

2. På Dependencies sidan, välj Network Name som en dependency.

3. På Generic Application Parameters page, skriv cmd.exe i Command line, och i Current Directory line, skriv C:WINNTSystem32

4. Kryssa i Allow application to interact with desktop check box och Use Network Name for computer name check box. Klicka next

4. lägg inte till någon registernyckel och välj finsih.

5. Dra den online och du är klar.

När resurserna går on-line första gången så kommer köer och annat att skapas automatiskt. Sedan är det upp till utvecklarna att hantera resten. Det finns verktyg att ladda hem från Microsoft för att adma köer och annat men det är ju inte vårt problem direkt.

Länk till ett white paper om msmq på cluster: http://download.microsoft.com/download/4/f/5/4f518f76-c1ce-431b-b79f-71caf9e27578/MSMQ3incluster.doc
Move existing sql server instans from cluster to another :  
When moving a cluster instance from one cluster to another follow this precedure(to reuse ip and netowrkname settings etc):

– Make sure that the ini file is correctly configured with PAE and/or 3G. Restart if you have to change.
– Take the cluster resources on the source server off line (leave the disk up)
– Create alias for the sql instance. Must be named pipes. Shoud be in this form: VIRTUALSERVERNAMEINSTANCENAME
– Install sql server 2000 adv.edit on the destination cluster with ip and name from the source server.
– Install servicepack (must be the same as on the srouce server)
– Copy alla mdf and ldf file from the source server to the destination(directly to the data catalogue.) Important that
all system databases is copied and overwrites the ones from the instalation!
– Make sure to copy all file shares and files you might need on the new server.
– If needed, copy the dll for smtpmail to each server.
– Bring resources on line on the destination server.
– Control AWE settings and change if nececary.
– Use dtctester to verify that MSDTC works as it should

Cluster group name:  When setting up the cluster, make sure the cluster groups is not named as any of the resources in the cluster group.
Even though it is possible to name the groups with the same name as resources, installation of sql server will faile.

It is not possible to parse the cluster groups names during the installation. Rename the cluster cluster groups and installation will suceed.
 
How to run sqldiag on a cluster: This article describes how to set up sqldiag on a named instance in a cluster:

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q233332

Windows server 2003 cluster white paper med sql 2000  
White paper för cluster på windows 2003. Viktig info för oss alla!

http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/sql/2000/maintain/failclus.mspx
Fix för problem med named instances på win 2003 cluster 
Bra kunskap att ta med sig inför ominstallationen. Vi hade detta problem vid förra installationen.

http://support.microsoft.com/?id=815431

Lite info om Ts inför ominstallationen 
Man kan inte ha Terminal Services på ett windows 2003 cluster om man skall installera sql server 2000

http://support.microsoft.com/?id=301520

Steg att ta för att flytta clustret till ny domän (abc) 
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;319016
Restore av maste på ett cluster:  Ta sql delarna på instansen of-line men lämna disk och annat on-line.

Från den node osm äger disken:

Kör cmd från start och leta dig fram till:

MSSQLBINN folder
kör
sqlservr.exe -c -m

Nu är sqlinstansen uppe i single user mode. Kör en restore av filen från osql eller qa nu.

Övervaka memory usage:  Jag har lagt en fil på d: på respektive server i clustret som heter procexp.exe Med detta lilla gratisprogram (från godkänd leverantör) kan man övervaka hur mycket varje instans drar i t.ex minne, cpu etc. Där kan man få fram namnet på den instans som drar resursen. Jag har ställt in den på att visa det jag är intresserad av just nu men behöve Ni titta på något annat så är det fritt fram att välja det Ni vill visa. Vad jag kan se just nu är:

4:e instansen ligger på max 1.7 gb men där ligger bara pof och annat labb. Behöver de mer så får de i sådant fall betal för det.

7:e instansen ABconf är inte prodbas för TOP och har idag inget problem med performance.

5:e instansen Probuilder. Drar mycket minne vid exporter och annat. Vi får ta diskusionen med matti efter semstern

16:e instansen. Även detta är probuilder. Samma som ovan.

De instanser som TOP har betalat för extra minne till drar inte mycket idag men det beror nog mest på att det inte är någon aktivitet där ännu att tala om. Dock har jag slagit på AWE åt dem på dessa så att de kan greppa mer minne om de behöver.

Khan sql dba – mcitp

Advertisements