Designing a Microsoft SQL Server 2005 Infrastructure

Lära sig:
• Analysera behoven för lagring, CPU, minneskapacitet och nätverkskapacitet
• Designa en strategi för data-arkivering
• Designa en strategi för kosolidering av databasservrar
• Designa en strategi för datadistribution
• Designa en infrastruktur för databasservrar
• Designa en strategi för dataåterställning
• Fastställa regler och standarder för databaser.

DBA:
Databasadministratörer som behöver lära sig mer om design i SQL Server 2005, fördjupar sig inom utveckling av strategier för data-arkivering, konsolidering, distribution och återställning.

1. Analyzing Capacity Needs
• Estimating Storage Requirements
• Estimating CPU Requirements
• Estimating Memory Requirements
• Estimating Network Requirements
• Analyzing Capacity Needs
• Gathering Requirements that Impact or Affect Capacity Needs
• Estimating Capacity Needs

2. Designing a Strategy for Data Archiving
• Identifying Requirements that Affect Data Archiving
• Determining the Structure of Archival Data
• Creating a Data Archival Plan
• Designing a Strategy for Data Archiving
• Designing an Archiving Solution
• Defending Your Archiving Solution

3. Designing a Strategy for Database Server Consolidation
• Overview of Database Server Consolidation
• Designing a Strategy for SQL Server Instances
• Designing a Database Server Consolidation Plan
• Designing a Database Server Consolidation Strategy
• Designing a Consolidation Strategy
• Defending Your Consolidation Strategy

4. Designing a Strategy for Data Distribution
• Overview of Data Distribution
• Creating a Data Distribution Plan Using Replication
• Designing a Data Distribution Strategy Using Replication
• Designing a Data Distribution Strategy
• Defending Your Data Distribution Strategy

5. Designing a Database Server Infrastructure
• Evaluating the Current Database Server Infrastructure
• Gathering Requirements for Changing a Database Server Infrastructure
• Designing Modifications to a Database Server Infrastructure
• Designing a Database Server Infrastructure
• Designing Modifications to the Database Server Infrastructure
• Defending Modifications to the Database Server Infrastructure

6. Designing a Strategy for Data Recovery
• Creating a Backup and Restore Strategy
• Creating a Database Disaster Recovery Plan
• Designing a Data Recovery Solution
• Devising a Recovery Strategy
• Sharing Lessons Learned from Disaster Recovery

7: Establishing Database Conventions and Standards
• Creating Database Naming Conventions
• Defining Database Infrastructure Standards
• Establishing Database Conventions and Standards
• Proposing Improved Object Naming Conventions
• Proposing Improved Coding Standards

Khan sql dba – MCTS www.addarr.com